Mintzamena lantzen: Hemen Google doktorea, bai esan?

Gaia garatu eta iritzia emateko ariketa duzu hau. Gaia: Osasun-kontuetan onuragarria al da Googlera jotzea informazio edota aholku bila? Eta horrek ze ondorio izan ditzake?

Ahozko azterketa-eredu honetan gai horren ahozko azalpena egingo duzu, zure iritzia gehituta. Horretarako, gaiari buruzko zenbait datu eta ideia azaltzen dituen testu batean oinarrituko zara.

Ariketa egiteko hiztegi lagungarria eta zenbait ideia eskainiko dizkizugu, baita IKASBIL atarian giari lotuta dauden beste hainbat materialaren erreferentziak ere.

 
 

Jarduera

C1
2016-06-01
  • Lurdes Isart
16242326
12772