Erditze programatua ala naturala?

Milaka urtetan, emakumeek beste emakume batzuen laguntzaz ekarri izan dituzte haurrak mundura. Baina gaur egun erditze gehienak modu programatutan izaten dira.

Gai horren aitzakian, sekuentzia honetan etxean ala ospitalean erditzearen arteko aldeez ere arituko zara. Ariketa hauek egingo dituzu:

- Ulermen orokorra: galderei erantzun.
- Testu osoa irakurrita, galderen erantzun zuzenak aukeratu.
- Testigantzak entzun ondoren, nork esan dituen identifikatu.
- Gaiaren inguruko hiztegia lantzeko: esaldiak dagozkien hitzekin osatu.
- Taldean, ahoz iritzia eman, argudioak emanda.

 

B2 C1
2016-12-16
  • Lurdes Isart
16169756
6064