Erretzeko dirua

Eguraldia oso txarra denez, baserri batean geratu beharko dute: bertan neskatila eta mutiko bat bakarrik daude orain, gurasoak erietxean direlako. Lapurrek aurkitu egingo dute mutikoa, baina neska ez. Zer egingo ote du neskak?

Egilea: John Escott
Argitaletxea: Elkar
Argitalpen-urtea: 2007

Testuko hitz batzuek asteriskoa dute eta orrialdearen bukaeran gaztelaniazko itzulpena aurkituko dugu.

Hona hemen pasarte bat:

Azaroko arratsalde busti bat da, eta haizea dabil. Ibaiaren ondoko errepidean, hiru gizon zuhaitz bat ebakitzen ari dira. Zuhaitza bota ondoren, errepidea zeharkatu* dute eta gero beste zuhaitz batzuen atzean zain geratu dira.

(7. or.)

 * zeharkatu: atravesar

A1
2007-04-22
16241286
1003