Alertak

 

Zer eskaintzen du Alertak zerbitzuak?

 

Alertak zerbitzuan izena ematen baduzu, zuk aukeratzen dituzun aldizkarietako azken aleen alertak jasoko dituzu; alegia, azken aleen aurkibideak.

Jasotako aurkibidean zure intereseko artikulurik balego, eska dezakezu. Horretarako, jarri harremanetan Liburutegiarekin.

 

Zer egin behar dut Alertak zerbitzuan izena emateko?

 

Liburutegiko bazkide izan behar duzu.

Beheko zerrendan agertzen diren aldizkarietatik aukeratu egin behar dituzu zuri interesatzen zaizkizunak, horien alertak jaso ahal izateko. Mezu bat bidal iezaguzu zerbitzua jaso nahi duzula adieraziz eta aukeratutako aldizkarien zerrenda bidaliz.

 

Ikus hemen zerrenda osoa. 

 

Izena emateko eta eskarietarako helbidea

 

Zuzendu, mesedez, alertak@habe.eus helbidera, izena emateko, galderak edo zalantzak argitzeko, artikuluak eskatzeko...