Buruzagi ona, taldea motibatzen duena

Jarduera honetan aztertuko dugu zer eskatzen zaion, gaur egun, enpresa edo dena delako erakunde bateko buru egiten duen bati.

Ariketa hauek dituzu hemen:
- Jefe hitza euskaraz esateko beste hitz batzuk aurkitu.
- Aditu bati egindako elkarrizketa entzun eta ulermen-galderei erantzun.
- Telelanean jarduteko buruzagi on baten ezaugarriak zein diren, eta langileen edo ardurapekoen motibazioa areagotzeko neurriak erabaki.

 

C1
2020-03-20
  • Xabier Zubizarreta Azpitarte
21728805
695