Patua, 'Patois', Batua

Xabier Payak, euskara eskuratzeko ibilbide pertsonaletik abiatuz, hausnarketa interesgarria egiten du.

Testua oinarri hartuz, ariketa hauek egingo dituzu:

-   Testua irakurri eta galderei erantzun.
-   Testua laburtu, 50-80 hitz-kopuruaren muga kontuan hartuz.
-   Testuaren bi laburpen irakurri eta, zuk egindakoa aintzat hartuz, egokia zein den adierazi.

Jarduera

C2
2020-02-04
  • Aitziber Larramendi
21448832
16621