Osasuna zaintzeko erremedio naturalak

Gizakiak aspaldidanik erabili izan ditu erremedio naturalak osasuntsu egoteko, eta botiken alternatiba modura. Horietako batzuk Bach loreak dira.

Sekuentzia honetan Bach loreak eta beste zenbait erremedio natural izango ditugu hizpide. Ariketa hauek egingo dituzu.
 - Audioaren zati bat entzun eta galderei erantzun.
 - Audio osoa entzun ondoren, galderen erantzun zuzena aukeratu.
 - Taldean, erremedio naturalez eta horien erabileraz hitz egin.
 

B1
2017-10-18
  • Lurdes Isart
16176110
4983