Jon eta Jone II. Marratxoak (jj-114)


Jaitsi
Transkripzioa:[+] Transkripzioa:[-]

ETXEKO ATEA IREKITZEN

 

JON

Iritsi naiz! Jone! Hemen nago!

 

JONE

(urrutitik) Bai konturatu naiz Jon...

 

JON

Eta tonito hori?

JONE

Ez dozu etortzen zaran bakoitzian heldu zarala anunziau bihar... aurrerantzian hau be zure etxia da....

JON

Beno ohitu beharko dut Merkel... enazazu agobiatu orain

RAF

JONE

Zer gertatzen jatsu? Nerbiosito zaoz?

JON

Ekarri dut.. tori!

JONE

Ah.. klaro kottaua.. klaro nerbiosito zaozela

JON

Zu enkanbio...

JONE

Neri honek, bularreko asuntuakin konparauta ez desta inungo rollo txarrik emoten.

JON

Beno niri ere ez dit rollo txarrik ematen.. baina bai.. urduri nago... ez dut ukatuko...

JONE

Etorri hona eta emon pikito

JON

Utzi pikitoak.. hainbeste pikito eta pikito eta ikusi nola gauden orain...

JONE

Jajajajja benetan urduri zaoz bai...

RAF

JON

Alde egiterakoan farmaziako tipak irribarre batekin... Zorte on! esan dit...

JONE

Zelako majia

JON

Maja? Baina nola daki horrek zein den nahi dudan emaitza?

JONE

Bueno, batera ero bestera zorte on baino ez detsu esan

JON

Irribarre batekin...

JONE

Positibua nahi dozula pentsauko zeban... emakumia juan izan balitz zalantzia.. baina zu juan zaranez...

JON

Hori txorrada bat da...

JONE

Badakit, baina hori pentsau dau botikakuak,.. eta gainera, bueno adin bat badakazu... ez zeban pentsauko ikastolako kurso amaierako irristada bat izan dala...

JON

Aluzinatuta nago ze umore onarekin hartzen duzun guzti hau... nik belaunak dardarka ditut...

RAF

(KOMUNEAN)

JON

Eta nola hostia egiten da hau?

JONE

Lasai Jon apurtu eingo dozu-ta.. ekarri ona...

(Efekt paperak eta kajatxoa)

JON

Tori bai... eta horrekin zer egiten da?

JONE

Ba txixa gainian ein eta itxain..

JON

Benetan?

JONE

Brometan zabiz?

JON

Ez.. aizu holako katxarro bat ikusten dudan lehendabiziko aldia da...

JONE

Jajajajja ez zara mariauko ezta?

JON

Oso garziosa zaude zu gaur... homonak guztiz erotuta klaro....

RAF

JON.

Zer zerbait ikusten al da?

JONE

Ia, badirudi baietz

JON

Eta?

JONE

Itxain ondo ikusi arte Jon..Ondiokan ez nao ziur!

(EFEKT PAPERA)

JON

Hemen jartzen du bi marratxo ikusi behar direla..

JONE

Bai, baina ondo markauta...

JON

Eta zuk nola dakizu ongi markatua dagoen edo ez..

JONE

Zu ez Jon.. baina ni egoera honetan egon izan naiz aurretik..

JON

Orduan zerbait markatzen al du?

JONE

Ai Jon lagaidazu arnasia hartzen! Segiduan jakingo dou..

RAF

JONE

Iasta...

JON

Baina zenbat marratxo atera dira?

JONE

Tori, zeuk ikusi eta geratu lasai behingoz...

JON

Ea erakutsi...

RAF

AMAIERAB2 C1
2015-06-04
16241477
2489