A1

Mota: Xede Berezietarakoak

Atzerritarrak gure kulturara hurbildu eta euskararen ikasprozesuan lagunduko duen ikasmateriala.

Aisa