B2

Mota: Xede Berezietarakoak

Justizia Administrazioko langileak euskararen ikaskuntzan erabiltzeko Ikasmaterialak dira, beren eguneroko jardunari lotutako gaiak baliatuz, euskaltegian eta Irakasle baten laguntzarekin euskara landu dezaten.

Zuzenbidean

Sarrera