• Musikaren egilea: Urko
  • Hitzen egilea: Gabriel Aresti
  • Hitz gakoak: kanta, euskara, abesti, itsaso, ur, putzu, gabriel, aresti, urko

Guk euskaraz

Guk euskaraz, zuk zergatik ez?
Guk euskaraz, zuk zergatik ez?
 
 1
Euskara putzu sakon
eta ilun bat zen.  (bis)
Eta zuek denok ur gazi bat
atera zenuten
handik nekez.  (bis)

Guk euskaraz, zuk zergatik ez?
Guk euskaraz, zuk zergatik ez? 

2
Orain zuen birtutez
zuen indarrez.  (bis)
Euskara itsaso urdin
eta zabal bat izanen da
eta guria da.  (bis)

Guk euskaraz, zuk zergatik ez?
Guk euskaraz, zuk zergatik ez? 

3
Euskara putzu sakon
eta ilun bat zen.  (bis)
Eta zuek denok ur gazi bat
atera zenuten
handik nekez.  (bis)

Guk euskaraz, zuk zergatik ez?  
Guk euskaraz, zuk zergatik ez?...

A2
2006-09-19
16336407
379