• Musikaren egilea: Herrikoia
  • Hitzen egilea: Herrikoia
  • Mota: Haur-kantak
  • Hitz gakoak: kanta, abesti, hego, gorputza, begi, zozo, buru, moko, herrikoi, xoxua, buztan, iztar

Xoxua

Xoxuak galdu du mokoa (bis)
mokoa, xoxua, gaixoak!
Nola kanta, nola xirula,
nola kanta xoxuak?

Xoxuak galdu du begia (bis)
begia, mokoa, xoxua, gaixoak!
Nola kanta...

Xoxuak galdu du burua (bis)
Burua, begia, mokoa, xoxua,
gaixoak!
Nola kanta...

Xoxuak galdu du lepoa (bis)
Lepoa, burua, begia, mokoa,
xoxua, gaixoak!
Nola kanta...

Xoxuak galdu du bizkarra (bis)
Bizkarra, lepoa, burua, begia,
mokoa, xoxua, gaixoak!
Nola kanta...

Xoxuak galdu du hegoa (bis)
Hegoa, bizkarra, lepoa, burua,
begia, mokoa, xoxua, gaixoak!
Nola kanta...

Xoxuak galdu du iztarra (bis)
Iztarra, hegoa, bizkarra, lepoa,
burua, begia, mokoa, xoxua, gaixoak!
Nola kanta...

Xoxuak galdu du buztana (bis)
Buztana, iztarra, hegoa, bizkarra,
lepoa, burua, begia, mokoa,
xoxua, gaixoak!
Nola kanta...

Xoxuak galdu du isatsa (bis)
Isatsa, buztana, iztarra, hegoa, bizkarra,
lepoa, burua, begia, mokoa,
xoxua, gaixoak!
Nola kanta...
 

A2
2006-10-04
16336375
355