Mintzamena lantzen: Aplikazioen erabilera pandemia-garaian

Bat-bateko elkarrizketa egiteko ariketa duzu hau. Gaia: Aplikazioen erabilera pandemia-garaian: dena da zilegi?

Mintzameneko proposamen honetan bi rol eskainiko dizkizugu elkarrizketarako: batak aplikazioen erabilera zilegi dela defendatuko du. Besteak, aldiz, ez dela zilegi.

Ariketa egiteko hiztegi lagungarria eta hainbat ideia eskainiko dizkizugu.

Jarduera

C1
2020-07-09
  • Aitziber Larramendi
22410749
8428