Idazlana hobetzen: Eraso sexistarik gabeko jaien alde

"Eraso sexistarik gabeko jaien alde" izenburua duen gutuna aztertu eta hobekuntzak proposatuko ditugu sekuentzia honetan.

  • Horretarako, azterketa idatzietan testuak ebaluatzeko erabiltzen diren irizpide berberak izango ditugu kontuan: egokitasuna, koherentzia, kohesioa, aberastasuna eta zuzentasuna.
  • Idazlanaren alderdi ahulei erreparatu eta hobetzeko bidea egingo dugu.
  • Sekuentziaren bukaeran, berriz, ereduzko idazlan bat eskainiko dugu.

Jarduera

C1
2020-05-22
  • Esther Isasa
22056387
14961