Albisteak

Albistegi edo informatibo bat ulertzen lagundu nahi dizugu sekuentzia honetan. Euskadi Irratiko hiru minutuko albistegi bat daukazu hemen, eta ariketa batzuk egingo ditugu hobeto ulertzeko: hiztegia, albistegiko parteei erreparatu, albisteak zeri buruz diren adierazi zure erara...

A2
2013-01-29
16286559
9736