Paradisuko txoriak. JJ-69

Jone jeloskor jarri da Jonek Ondarroan aldean egindako filmaketa baten berri ematean.

   
Dokumentalaren edukia prestatu eta ikaskideei laburpena azaldu.

 

Jarduera

B2 C1
2016-01-08
16238521
2122