Sentimenduak adierazten

Konpromiso bat daukagunean (azterketa, jendaurrean hitz egitea…), nola sentitzen gara? Zer sentimendu izaten ditugu? Zeren beldur izaten gara?

Sentimenduen inguruan arituko gara jarduera honetan. Horretarako, irratsaio batetik abiatuko gara eta ariketa hauek egin ditzakezu:
- Audioan entzuten diren kezkak nork esan dituen identifikatu.
- Erreparatu sentimenduak adierazteko erabiltzen diren hizkuntza-formei, eta egoera batzuetan erabili.

Interesatzen zaizuJarduera

B1 A2
2017-09-29
16175777
16112