Umerik gabeko hotelak

Joan al zara inoiz horrelako batera? Zer iruditzen zaizkizu? Aldekoa ala kontrakoa zara?

Gai horren inguruan ariketa hauek egin ditzakezu?

- Bideoa ikusi eta paragrafoak ordenatu.
- Erreportajea irakurri eta agertzen diren esaldiei bukaera egokia eman.
- Taldean jarri eta gaiari buruzko zuen iritzia eman.

 

 

 

Interesatzen zaizuJarduera

B2
2017-03-16
16172091
9696