Egiaztatze-deialdiak. Informazioa/argibidea nahi dut

HABEren webgunean duzu euskara-mailak egiaztatzeari buruzko informazioa. Inprimaki hau bete aurretik, informazio hori arretaz irakurtzea gomendatzen dizugu. Informazio xehea: https://www.habe.euskadi.eus/euskara-mailak-egiaztatzea/webhabe00-edukiak/eu/

Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Identifikatzeko Testua Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA