Egiaztatze-probetarako baliabide bereziak edo egokitzapenak behar ditut


Inprimakia bete baino lehen, irakurri arretaz ohar hauek:

 • Agiri bidez zuritu behar da baliabide bereziaren edo egokitzapenaren beharra
  • Eskaera azterketariek duen desgaitasunaren edo berezko zailtasunaren eremuan eskumena duen erakunde publikoak emandako agiri ofizialez zurituko da. Agirian jasota egon behar dira, dataz gain, dokumentua sinatzen duen profesionalaren izen-abizenak, titulua, lan egiten duen erakundearen izena, lanpostua eta harremanetarako datuak.
  • Agirien aurkezpena eta konpultsa. Azterketariak bost laneguneko epea izango du matrikula egiteko epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera, agiria(k) HABEren egoitzetako batean aurkeztu eta konpultsa egiteko.
    
 • Inprimakia betetzean, argi zehaztu behar da zein den desgaitasuna edo zailtasuna, eta zer baliabide edo egokitzapen eskatzen den
  • Desgaitasunaren edo berezko zailtasunaren ondoriozko mugak deskribatu behar dira, eta egiaztatze-prozesuan zer eragozpen eragiten duten, baita ere desgaitasuna edo zailtasuna ebaluatzeko eta neurtzeko erabilitako tresnen zerrenda (ez da beharrezkoa aldaezinezko desgaitasun sentsorial edo fisikoak gertatzen diren kasuetan).
  • Eskatzen den egokitzapena zehaztu behar da, eta behar bezala arrazoitu
  • Eskatzen diren egokitzapenentzat esanguratsuak diren heinean, erreferentzia egin ahal zaie eskatzailearen heziketa-, garapen- eta mediku-historiari, erabilitako egokitzapenen historia barne.
Baliabide bereziak behar ditut (Gipuzkoa)
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Identifikatzeko Testua Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA