Zein animalia izango zinateke?

Lau laguni zer animalia izatea gustatuko litzaiekeen galdetu diegu, eta hona zer erantzun duten.


Transkripzioa:[+] Transkripzioa:[-]

Arrate Imaz: Gustatuko litzaidake txakur bat izatea, baserrietan-eta paper garrantzitsua betetzen dutelako, ba zainketa lan hori beraiek egiten dutelako. UAU! UAU!
Miren Jone Lizarzaburu: Seguruena hegazti bategaz (batekin) loturea (lotura) edukiko eban (luke), hegan egiteko gaitasuna eukengatik (edukitzeagatik). Edo bestela bai admiraten dot (miresten dut) animalietan bereziki txinurrixak dauken (inurriak daukan) talde-laneko indarra. Ez dakit hotsik badaukan ere “de hecho”.
Beñat Barrutia: Ba niri gorila bat izatea gustatuko litzaidake. Tximino guztiek horrela arraza horietako animaliak gustatzen zaizkit, baina batez ere gorila. Ez dakit; potentzia ikusten diot. UEEEEEE!!! Horrelako zer edo zer.
Janire Estebez: Ba txori bat, askeak direlako, hegan egiten dutelako eta asko bidaiatzen dutelako. PIO, PIO, PIO, PIO!!!!

Zer gustatzen zaizu animalia horretatik?
Arrate Imaz: Ba lehen esan deten (dudan) bezala, gustatzen zaitena (zaidana) da beraien zainketa paper hori, eta gero baita ere bere jabearekiko azaltzen duen jarrera maitakor hori.
Miren Jone Lizarzaburu: Hoixe, lehen erremarkatu dudana, elkarlanerako gaitasuna. Tontakeri bat ematen dabela (duela), baina gero eta gizarte indibidualistagoa da, ez? Txingurrixa (inurria) horren adibidea da ezetz. Eta gauza txikiarekin lan indar handia. Betiko tontakeriak baina bai, ilusioa egiten dabenak (dutenak).
Beñat Barrutia: Ibiltzeko modua duena. Ez dakit, ia tente jartzen da, ez dirudi lau hanketan dabilela, baina hala ere, oso postura, ez dakit, “majestuosoa” esango nuke. Indarra ematen dio animaliari.
Janire Estebez: Ba hori, esandakoa: hegan egiten dutela, aske direla, eta ez dakit, zeruaz gozatzeko aukera dutela, eta mundu guztia ikusten dutela.

Zure izaerak eta bereak zertan dute zerikusia?
Arrate Imaz: Ba puntu maitakor horretan, ez dakit zainketa, bere lagunak zaintzea… Hor ibiliko litzateke.
Miren Jone Lizarzaburu: Gustauko aztan (gustatuko zitzaidan) zerikusi gehiago izatea, horixe ba elkarlanaren idea hori sustatzea polita delako. Baina berez, oso-oso gatxe da (zaila da), oso geure munduan bizi gara. Eta orduan ba ez dakit, ahalegina ez? Txingurrixan (inurrian) izaera edukitzeko, ahalegina.
Beñat Barrutia: Alde bat bai, konpetitibitatearen aldetik, oso konpetitiboa naiz. Eta animalia horri ere uste dut gustatzen zaiola bere territorioa gordetzea eta…
Janire Estebez: Nik uste baietz, nik nahiko espiritu (izpiritu) librea daukadalako.

Kultura batzuetan, hil ostean, animalietan errenkarnatzen garela uste da…
Arrate Imaz: Ba iruditzen zait zerbait polita bezala, hilezkortasun hori mantentzen duelako, eta, ba ez dakit, heriotzarekiko beldur hori kentzea bezala da. Eta gero baita ere polita ze iruditzen zait gizakia zaren bezala hurrengo bizitzan animalia batean bilakatzen zarenean, beste bizipen batzuk bizitzea daukazula.
Miren Jone Lizarzaburu: Oso oso eszeptika na (naiz) horren denan gainean eta bai, bai, bai…
Beñat Barrutia: Ba beste postura erlijioso baten antzerakoa izango da. Beti daukagu denok zerbaitetan pentsatzeko grina edo zerbait, eta beharrezkoa iruditzen zait batzuetan ere ze bizitzari sentidu apurtxo bat emateko edo beharrezkoa da. Baina nik ez dut horretan uste, ez dut sinesten horretan, baina errespetagarria iruditzen zait.
Janire Estebez: Nik uste dut ez dela gu errenkarnatzea, baizik eta energia transformatzen dela. Orduan ni hiltzen naizenean, nire energia sakabanatuko da eta baliteke animalia baten parte izatea, baina baita ere izan naiteke pareta (horma) baten parte, ez dakit. Uste dut dela energia transformatze bat eta nire energia askatzen denean, ba toki desberdinetara joango dela.

 

Interesatzen zaizuB1
2016-06-13
20764154
00:04:20
594