Idatzarauak: Gonbidatu, iguriki, itxoin/itxaron, deitu eta lagundu aditzen erregimena

Zalantza sortzen duten hainbat aditz izango ditugu aztergai, NOR-NORK ala NOR-NORI-NORK eskatzen duten jakiteko.

B2 B1 C1
26-02-2014
16342720
14330