1981-2011 urte bitartean argitaratutako HABE paperezko aldizkariko aleak.

UNESCOren Albistaria euskaraz. 123 aleetako artikulu guztiak daude eskura.

HABEKO MIK aldizkariaren 17 aleen bilduma osoa.

Osatuz aldizkariko azken artikulu eta ariketak