Whatsapp-en alde ala kontra?

Boladan dago gure artean Whatsapp erabiltzea. Gure komunikatzeko moduari beste ate bat ireki dio sistema honek. Zuk asko erabiltzen al duzu? Zer alderdi on ikusten diozu? Eta txarrik?

Sekuentzia honetan ariketa hauek egin ditzakezu:
- Iritzi batzuk irakurri eta ideia batzuk norenak diren markatu taulan.
- -tasun eta -keria atzizkiak erabiliz, esaldi batzuk osatu.
- Osatu testua "edozein" determinatzailea erabiliz.
- Gaia nola ikusten duzuen azaldu taldean.

Eskuratu jarduera hau pdf moduan

B1
16-05-2016
16241927
9338