Sentimenduak adierazten

Konpromiso bat daukagunean (azterketa, jendaurrean hitz egitea…), nola sentitzen gara? Zer sentimendu izaten ditugu? Zeren beldur izaten gara?

Sentimenduen inguruan arituko gara jarduera honetan. Horretarako, irratsaio batetik abiatuko gara eta ariketa hauek egin ditzakezu:
- Audioan entzuten diren kezkak nork esan dituen identifikatu.
- Erreparatu sentimenduak adierazteko erabiltzen diren hizkuntza-formei, eta egoera batzuetan erabili.

Exercise

B1 A2
29-09-2017
16175777
15792