Terraza askotxo kale eta plazetan

Hazten ari da gure kaleetako terraza-kopurua. Bistan da kaleetan animazioa sortzen dutela, baina baita zarata eta istiluak ere inguruko auzokideekin. Gai horren inguruan jardungo duzu sekuentzia honetan.

Bertan ariketa hauek dauzkazu:
- Bideoa ikusi eta ulermen-galderei erantzun.
- Bideoko testua osatu, kendutako hitz-multzo egokia aukeratuz.
- Terrazei buruz hitz egin talde txikitan, iritziak eta irtenbideak proposatuz.
- Auzo-elkarteko lehendakariak bidalitako eskutitzari erantzun.

Exercise

B2
13-12-2018
  • Xabier Zubizarreta Azpitarte
16148113
7662