Euskaldun fededun?

Topiko bat da euskaldunak fededunak garela, baina, beharbada, egoera aldatzen hasita dago. Gazte batzuen testigantzan oinarrituta, apostasiaren gaia jorratuko dugu jarduera honetan.

Jarduera honetan, ariketan hauek dituzu:
- Irratsaioa entzun eta galderei erantzun, ulertu duzula frogatzeko.
- Gai horren inguruan, ikuspuntu bat -aldekoa edo aurkakoa- defendatu.

B2 C1
06-02-2018
16140953
4138