B1

Type: Manuels de Base
Komunikaziorako oinarriak sendotu beharrean dauden 1 B mailako ikasleei zuzendutako atazak.

Barrene