Type: Manuels Specifiques
Euren hizkuntza gaitasuna hobetze aldera erabileran arduratuta dauden gurasoekin erabiltzeko langaiak.

Gurasoak Heziz