B2

Type: Manuels Specifiques
Zuzenbidea ikasmaterial bereziez osatuta dago, Justizia Administrazioko langileak euskara ikasteaz gain trebatu ere egin daitezen bere alorreko gaietan.

Zuzenbidea