Bizitzaren gorabeherak (BAGOAZ! B1-26)

- Ohitura osasungarriei buruzko informazio-orria prestatuko dugu.
- Pertsonaia historiko baten profila sortuko dugu, sare sozial batean argitaratzeko.

Gramatika:
Maiztasuna adierazteko moldeak: -(e)tik behin, -(e)tik -(e)ra, izena + ero
Denborazko esaldiak: duela/orain dela/badira…-(e)la/ez dira…-(e)la
Daten idazkera

Lexikoa:
-aro/-tzaro atzikiak: Bizitzaren aroak (haurtzaroa, nerabezaroa...)
Ohitura osasungarriak (elikadura, ariketa fisikoa, higienea...)
Biografietako hiztegia (bizitzako garaiak, ikasketak...)
 

Ibilbidea

Ikaslearen orriak

Irakaslearen gida

1. Bideoa

1. Bideoa azpitituluduna

2. Bideoa

2. Bideoa azpitituluduna

 

 Bagoaz! B1 - bilduma 

Exercise

B1
02-05-2019
  • Aitziber Larramendi
  • Esther Isasa
20765429
6250