A ze lotsa! (BAGOAZ! B1-23)

Gure ustez, egoera deserosoetarako antidotorik egokiena zein izango litzatekeen adieraziko dugu. Egoera gatazkatsu batzuen aurrean, barkamena eskatu edota erantzun bat emango diogu barkamen eske datorrenari.

Gramatika
- Kontzesiozko esaldiak: nahiz eta... -en, partizipioa + arren
- aurrizkia: ez-
- nori/zeri esker moldea

Lexikoa
- "lotsa" hitzarekin osatutako molde eta esapideak
- Barkamena eskatzearekin lotutako moldeak

Ibilbidea

Ikaslearen orriak

Irakaslearen gida

1. Bideoa

1. Bideoa azpitituluduna

2. Bideoa

2. Bideoa azpitituluduna

 Bagoaz! B1 - bilduma 

Exercise

B1
27-02-2019
20762976
5357