Idatzarauak: Diptongoz bukatzen diren izenen deklinabidea

Nola da gauan edo gauean? Ikusi Euskatzaindiaren araua eta egin ariketa-pare bat.

B2 B1 C1
07-02-2014
16342424
8847