Mintzamena lantzen: Paperezko prentsa desagertzeko arriskuan?

Gaia garatu eta iritzia emateko ariketa duzu hau. Gaia: Teknologiak aurrera egin ahala, gero eta gehiagok aukeratzen dute eguneroko albisteak prentsa digitalean irakurtzea. Beste batzuek, ordea, nahiago dituzte paperezko egunkariak, baloratzeko moduko hainbat abantaila baitituzte.

Ahozko azterketa-eredu honetan gai horren ahozko azalpena egitea proposatzen dizugu, zure iritzia gehituta. Horretarako, gaiari buruzko zenbait datu eta ideia azaltzen dituen testu batean oinarrituko zara.

Ariketa egiteko hiztegi lagungarria eta zenbait ideia eskainiko dizkizugu, baita IKASBIL atarian giari lotuta dauden beste hainbat materialaren erreferentziak ere.

 

C1
21-06-2016
16242512
9371