Paradisuko txoriak. JJ-69

Jone jeloskor jarri da Jonek Ondarroan aldean egindako filmaketa baten berri ematean.

   
Dokumentalaren edukia prestatu eta ikaskideei laburpena azaldu.

 

Exercise

B2 C1
08-01-2016
16238521
2185