Zer behar duzu? (Bagoaz! B1-15)

Aztarnak emanda, salgaia asmatu eta dendan kokatu.

Dendariaren eta eroslearen arteko elkarrizketan jarrerei erreparatuko diegu.

  • Gramatika:

           Deiktiko espazialak: hementxe, hortxe, hantxe  

           Emendiozko lokailuak: ERE partikula + aditza, ere bai/ere ez

  • Lexikoa: Merkataritzako lexikoa, saltokien izenak

Ibilbidea

Ikaslearen orriak

Irakaslearen gida

1. Bideoa

1. Bideoa azpitituluduna

2. Bideoa

2. Bideoa azpitituluduna

 Bagoaz! B1 - bilduma 

 

 

 

Exercise

B1
05-06-2018
16144338
4218