Irudimena

Umetan ezagutzen ez duguna irudikatu egiten dugu, baina, helduarora iritsita, errealitatea gailendu eta irudimena kamustu egiten zaigu.

Gai hori hizpidetzat  hartuz, honako ariketa hauek egin ditzakezu sekuentzia honetan:

- Sarrera emateko, galderei erantzun.

- Testua irakurri eta ekintzak sailkatu. Ondoren, galderari erantzun.

- Erreparatu ez (hori)... baizik eta... aurkaritza-egiturari, eta esaldiak osatu.

- Twitter-hariari jarraipena eman egunerokoa nola hobetu imajinatuz. 

 

 

 

Irudia: Syaibatul Hamdi, Pixabay

Exercise

B2
10-24-2022
  • Aitziber Larramendi
29823328
3855