Gramatika gaitasuna lantzen

Gramatika gaitasuna lantzeko proposamena da hau, jatorriz Hezkuntza unibertsitatea eta ikerketa sailaren eskutik argitaratutako Gramatika Lantzeko liburuaren bertsio elektronikoa dena.

Egokitzapen honetan liburuan argitaratutako gramatika-edukiak garatu ditugu. Batetik, azalpen teorikoa eskainiko da, eduki horren ezaugarriak eta erabilera zertan den azalduz; eta bestetik, eduki horiek lantzeko zuzenketa automatikoa duten ariketa-sorta egongo da eskura: baliokideak eman, itzulpenak egin, egiturak berridatzi, perpausak lotu, hutsuneak bete, esaldiak moldatu….
Nahi izanez gero, liburu osoan murgil zaitezke edo aurkibideari jarraiki, landu nahi duzun atalera joan.

 

Liburu osoa

Atalez atal

 

Ortografia 1

Ortografia 2

Mugagabearen erabilera

Zenbaten deklinabidea

Baten deklinabidea

Zenbatzaile distributiboak

Zenbatzaile zehaztuak

Deklinabide bereziak

Erakusleak, Elkar, Bere burua

Postposizioak

Aditza. Indikatiboa

Aditza. Baldintza

Aditza. Ahalera

Aditza. Subjuntiboa

Aditza. Agintera

Aditz bereziak

Iritzi

 


Baldintza jokatu gabea

Konparazio-perpausak

Superlatiboa

Perpaus distributiboak

Harridura-perpausak

Nominalizazioa

Erdarazko gerundioa euskaraz

Ere lokailua

Erlatibozko perpausak

Kausazko esaldiak

Perpaus kontzesiboak

Moduzko perpausak

Perpaus osagarriak: Konpletiboak eta Zehar-galdera

Denborazko perpausak

Birpasa