Mintzamena lantzen: Komeni al da haurrei etxeko lanak ematea?

Guraso askoren buruhaustea izaten da haurrei ematen zaizkien etxeko lanak, bereziki, udan ematen zaizkienak.

Gai hori prestatu eta ahoz garatzea proposatzen dizugu, lehendabizi bakarka eta ondoren beste batekin komentatzeko.

Haurren eskolako etxeko lanen gaia garaten laguntzeko hainbat lagungarri eskaintzen dizkizugu: hiztegi lagungarria, ideia osagarriak eta IKASBIL atarian aurkituko dituzun beste material batzuen erreferentziak.


Exercise

B2
06-03-2016
16242365
19534