irudia
Auteor: Xisca Castell i Maria del Mar Vanrell (coord.)

La dinamització lingüística : bases, eines i estratègies

El llibre que teniu a les mans, La dinamització lingüística: bases, eines i estratègies, té l’origen en el títol propi d’Expert Universitari en Dinamització Lingüística que la Universitat de les Illes Balears va oferir durant el curs 2019-2020. Aquests estudis de postgrau, impulsats per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, van néixer de la convicció que és imprescindible formar les persones que, provinents d’una disciplina o una altra, i actuant des d’àmbits diferents (governamentals o no governamentals) i des d’entorns professionals diversos (la dinamització lingüística, la docència o l’educació, l’assessorament lingüístic...), esdevenen dinamitzadors lingüístics. El llibre, a més de crear un espai de reflexió sobre els reptes de futur de la dinamització lingüística en el context de la llengua catalana, persegueix aquest mateix objectiu principal.

 

 

 

Visit HABE's profile on Pinterest.