irudia
Auteor: Pruden Gartzia, Josune Olabarria, itzulpena Belaxe

Jose Antonio Arana Martixa

Liburuxka honetan Jose Antonio Arana Martixaren biografia labur bat garatzen da, bereziki haren bizitzaren alderdi intelektuala jorratuz. Biografia atipikoa da, formazioz abokatu, ekonomista eta enpresa-gizona baita, baina intelektual gisa lehenengo eta behin euskaltzain osoa da, alegia, euskara izan da bere bizitza intelektualaren muina. Euskararen bidez beste hainbat alorretara heldu da, bereziki musika, literatura, historia eta bibliografia.

 

 

 

Visit HABE's profile on Pinterest.