Etorkizunari begira (BAGOAZ! B1-29)

Udako asmoen zerrenda idatziko dugu.
Gure etorkizuneko "ni"a elkarrizketatuko dugu.

Gramatika:
- Etorkizuna nola adierazi euskaraz (aditz aspektua, -ko/-go))
- Juntadura banatzaileak: bai… bai, ez… ez
- Azkenean denbora-antolatzailea
Lexikoa:
Etorkizunarekin zerikusia duten moldeak: asmoa, plana, aurreikusi, aurreikuspen, iragarri, iragarpen, zientzia fikzio, irudikatu, denbora pasa/eman/eskaini, igarle, errealitate birtual, robotika.
Bestelakoak: etxe-aldaketa, mudantza, etxe-aldaira, etxe errekonfiguragarria,
Hainbat esamolde: Gogaituta egon, sutan jarri/egon, kikilduta egon, jota egon, nor bere onetik atera

Ibilbidea

Ikaslearen orriak

Irakaslearen gida

1. Bideoa

1. Bideoa azpitituluduna

2. Bideoa

2. Bideoa azpitituluduna

 

 Bagoaz! B1 - bilduma 

Exercise

B1
04-07-2019
  • Aitziber Larramendi
  • Esther Isasa
20767464
6188