Denok kazetari (Bagoaz! B1-12)

Guztion ahotan dagoen albiste bat kontatuko dugu.

Benetako eta gezurrezko albisteak sortuko ditugu.

  • Gramatika:
    • Denbora adierazteko adberbioak: barru/hemendik ... -ra
    • Kausazkoa: -t(z)eagatik
  • Albisteekin lotutako lexikoa
  • Esamoldea: Guztion ahotan egon

 

Ibilbidea

Ikaslearen orriak

Irakaslearen gida

1. bideoa

1. bideoa azpitituluduna

2. bideoa

2. bideoa azpitituluduna

 

 Bagoaz! B1 - bilduma 

 

 

 

Exercise

B1
27-04-2018
  • Aitziber Larramendi
  • Esther Isasa
16143386
7079