Kaixo, ni Camilo naiz, eta zu?

Eibarko Armeria Eskolan "Telekomunikazio eta Informatika Sistemak" modulua ikasten ari dira ikasle hauek eta Eibarko Udal Euskaltegiko irakasleen laguntzarekin, euskara lantzen ari dira. Ezagutu nahi al dituzu?

Beste herrialde batzuetatik etorri dira Euskal Herrira eta bideo labur hauetan beren burua aurkeztuko dute. Aurkezpena euskaraz eta nork bere ama-hizkuntzan egingo dute (gaztelaniaz, arabieraz… etab.).
Ezagutu nahi al dituzu?

Estos alumnos y alumnas están estudiando el módulo "Sistemas de Telecomunicación e Informática" en la Armeria Eskola de Eibar y gracias a la ayuda de los/las profesores y profesoras del Euskaltegi Municipal de Eibar, están trabajando en su nivel de euskera. Han venido a Euskal Herria de otros países y en estos breves vídeos van a presentarse. La presentación la van a realizar en euskera y en su lengua materna (español, árabe...etc.)
¿Quieres conocerlos/as?

Sekuentzia honetan, ariketa hauek egingo dituzu. En esta secuencia vas a hacer estos ejercicios:

- Bideoak ikusi eta koadroko informazioa osatu. Visualizar los vídeos y completar la información.
- Galderak eta erantzunak lotu. Unir las preguntas y respuestas.
- Euskal Herritik kanpoko herrialdeak: nola idazten dira euskaraz? Países que están fuera del País Vasco: ¿cómo se escriben     en euskera?
- Testuetako hutsuneak bete. Completar los huecos de los textos.
- Zure aurkezpena idatzi. Escribe tu presentación.

Gainera, ariketa gehiago egiteko erreferentziak emango dizkizugu. Además, te daremos referencias para que hagas más ejercicios.

A1
05-02-2020
  • Esther Isasa
21455376
30658