irudia
Egilea: Elkar argitaletxea

Gramatika lan-koadernoa. 15, B2 : deklinabidea eta bestelakoak

Deklinabidea
Bestelakoak
• Moduzko adberbioak
• Izenlagunak
• Aposizio ez-murrizgarria
• Aposizio murrizgarria
• Graduatzaileak
• Postposizioak
• Banatzaileak
• Multiploak
• Zatikiak
• Ehunekoak
• Atzizkiak
• Kantitatea adierazteko esapideak
• Ote, omen, ohi, ahal eta al partikulak
• Esapideak
• Hainbat esaera
• Onomatopeiak
• Sinonimoak
• Ortografia
• Hitz-elkarketa

 

 

 

Visit HABE's profile on Pinterest.