Kerman CSI

Kerman larrituta dago bere laguna ez delako espeleologia egitera azaldu. Zerbait gertatu ote zaio?

 Bideoa ikusi eta ariketa hauek egingo dituzu:

1. Ikusitakoan oinarritutako galderei erantzun
2. Elkarrizketako hainbat hitzen esanahia aurkitu
3. Asteko egunak deklinatuz testua osatu
4. "Zenbat eta -ago..." egitura nola erabiltzen ikasi, eta esaldien bi osagaiak lotu
5. Elkarrizketa zati bat ordenatu

Jarduera

A2
2012-07-24
16264238
2968