Irabazi eta galdu (Bagoaz! B1-17)

Zer irabazi eta zer galdu izan dugun esan, eta horrek sortutako sentipenei buruz hitz egin.

Hizkuntza ardatz duen lehiaketa bat egin

Gramatika:

  • Bihurkariak: neure burua, zeure burua, bere burua...
  • Izenordain zehaztugabeak: edozein, edozeinek, edonor, edonork, edozer…

Lexikoa:

  • Galdu/irabazi gaiarekin lotutakoa
  • Bertsolaritzarekin lotutakoa: poto egin, errima, errima-hitza, puntua

Ibilbidea

Ikaslearen orriak

Irakaslearen gida

1. Bideoa

1. Bideoa azpitituluduna

2. Bideoa

2. Bideoa azpitituluduna

 Bagoaz! B1 - bilduma 

 

 

 

Jarduera

B1
2018-07-26
  • Aitziber Larramendi
  • Esther Isasa
16145593
3882