irudia
Autor: Josep M. Puig Salellas, d'Esther Franquesa i Bonet i Lluís Jou i Mirabent

Doble oficialitat i llengua pròpia : dues llengües i un territori

Edició acura d'Ester Franquesa i Lluís Jou. A Doble oficialitat i llengua pròpia: dues llengües i un territori llegirem una selecció dels textos, escrits entre 1983 i 1999, en què Josep Maria Puig Salellas basteix, de manera lúcida i crítica, els conceptes de llengua pròpia, llengua oficial, doble oficialitat i normalització lingüística, pilars de la doctrina bàsica del Dret lingüístic que configura, doctrina aplicable a Catalunya i, per extensió, a d'altres entorns geogràfics en què coexisteixen més d'una llengua. El llibre, a cura d'Ester Franquesa i Lluís Jou, és d'interès per als qui, des del dret, la sociolingüística, la planificació lingüística o la història de la llengua, s'acosten a l'estudi de l'ordenament jurídic en matèria lingüística, la situació de la llengua catalana, la realitat política i social de Catalunya i els processos de regulació i intervenció de l'ús o el coneixement d'una llengua ÍNDICE (Resumen): La llengua i la dominació política. La doble oficialitat lingüística com a problema jurídic. La situació jurídica de la llengua catalana, avui. Els grans conceptes de la doble oficialitat a la Llei 1/1998, de política lingüística. La legislació lingüística a Catalunya: de la Llei de 1983 a la de 1998

 

 

 

 

Visit HABE's profile on Pinterest.