31. zenbakia.

AURKIBIDEA
06 OSATUZ ERREPORTAJEAK
Ane M. Zabala, Basurtuko Ospitaleko dietista. Josefina Arregi psikogeriatriako zentroa. Ariketak
12 OSATUZ GAIAK
Hesteetako zizareak
16 INGEMAtik
Alzheimerdun gaixoen zaintzaileen emozioak
18 OSATUZ ELKARRIZKETA
Elena Zubillaga, BAME. Eneritz Erkizia, Goiztiarren zainketa
22 ERIZAINTZA-ESKOLATIK
Elikadura artifiziala. Erizaintzaren etorkizuna
26 PROBA DIAGNOSTIKOAK
Odol-analisia
30 OSPITALEETATIK
Prebentzioa eta bihotz-errehabilitazioa. Bermeoko Ospitalez Kanpoko Zerbitzua
34 ERREPORTAJEA
Onkologiko berria
37 HAMAIKA TRIKIMAILU
Agnieszak Gaszek
38 ERREPORTAJEA
Euskalduntzen ari diren Osakidetzako atzerritarrak
40 ELKARRIZKETA
Arrate Plazaola, Onkologikoari eskainitako bizitza
43 ERREPORTAJEA
J. Aizpurua ikertzailea, Nanopartikulak eta minbizia
ARIKETA-KOADERNOA
1. Basurtuko Ospitaleko dietista
2. Hestetako zizareak
3. Humanismoa eta zientzia: Erizaintzaren etorkizuna
4. Odol-analisia

07-07-2009
16156473
967