Normalak bagina bezala

Gai baten inguruko uste-aldaketaren berri ematen du artikulu honetan Xabier Mendiguren idazleak.

Horretan oinarrituta, testua nola dagoen eraikita aztertzeko hainbat jarduera proposatzen dira:

  • Aurreikusi taldean zein izan daitekeen arrazoiketa.
  • Testua irakurri eta ulertu.
  • Testuaren koherentzia eta garapena aztertu paragrafoen hurrenkeran oinarrituta.
  • Lehen paragrafoaren egitura sintaktikoa, elipsia eta puntuaketa aztertu eta berreraikitzen saiatu.
  • "eta" lokailu / juntagailuaren erabilera aztertu testuan.
  • Testuaren amaierako pasartearen funtzioa eztabaidatu taldean.

C1 C2
13-12-2018
16148131
3789